Κρουαζιερόπλοια

2,670 επιβάτες | σχεδόν 740 μπαλκόνια

Μήκος: 290μ

Ολική χωρητικότητα: 115,875

Ναυπήγηση: 2004

Ανακαίνιση: Οκτώβριος 2010

Παρθενικό ταξίδι: Μαρτίου 13 2004

 

2,590 επιβάτες | Over 700 μπαλκόνια

Μήκος: 289μ

Ολική χωρητικότητα: 107,517

Ναυπήγηση: 1998

Ανακαίνιση: Απρίλιος 2011

Παρθενικό ταξίδι: Μαΐου 26, 1998

 

3,080 επιβάτες | σχεδόν 900 μπαλκόνια

Μήκος: 290 μ

Ολική χωρητικότητα: 112,894

Ναυπήγηση: 2004

Ανακαίνιση: Νοέμβριος 2011

Παρθενικό ταξίδι: 3 Απριλίου 2004

 

3,080 επιβάτες | σχεδόν 900 μπαλκόνια

Μήκος: 290 μ

Ολική χωρητικότητα: 113,561

Ναυπήγηση: 2006

Ανακαίνιση: Οκτώβριος 2011

Παρθενικό ταξίδι: 14 Ιουνίου 2006

 
Σελίδα 1 από 2